Trek de kaarten, scroll indien nodig

De Inzicht, evenwicht en harmonie tarotlegging geeft antwoord op vragen waar je mee worstelt. Zij spitst zich toe op een bestaande, voortdurende situatie of problematiek. Aan de hand van een drietal kaarten, die respectievelijk het inzicht, het evenwicht en de harmonie vertegenwoordigen, kan de rode draad van de situatie worden blootgelegd.

Iedere kaart die je hier trekt is aan jou gegeven vanuit je Hogere Zelf. Het is onbelangrijk of de kaarten echte kaarten zijn, of weergaves op de computer. De werking van de Tarot is identiek.

Concentreer je op de vraag en klik drie keer op het deck kaarten. Je trekt kaarten voor inzicht, evenwicht en harmonie die antwoord geven op vragen waar je mee worstelt.

Klik daarna op "OK" en je krijgt een uitgebreide duiding en uitleg van de legging die is opgesteld en uitgewerkt door Willem Kunst, tarotist en erkend astroloog.

Deze tarotlegging kost € 1,30. Betaling vindt plaats via de telefoon.

 
Inzicht
Evenwicht
Harmonie