De Lenormand perspectief-legging geeft je inzicht in jouw situatie. De kaart `Huidige situatie` geeft je een algemeen beeld. De kaart `Wat werkt mee?` spreekt over je sterke kanten, kansen en mogelijkheden. De kaart `Valkuilen en tegenwerking` vertelt je waarin je voorzichtigheid dient te betrachten. De kaart `Wat zou je moeten doen?` geeft advies hoe jij je geluk bevordert, de laatste kaart `Waar leidt het toe?` geeft het eindresultaat, vertelt je wat je kan verwachten in circa een maand tijd.

De kaarten zijn beschreven door Renée Merkestijn, energetisch therapeute en intuïtief coach, schrijfster, paragnoste en kaartlezeres. Ze is auteur van het handboek Lenormandkaarten, uitgegeven via Gigaboek.

Concentreer je rustig op de situatie waarover je meer wilt weten, klik dan vijf kaarten aan. Als je op 'OK' hebt gedrukt, krijg je een uitgebreide duiding over jouw situatie.

Deze Lenormand `Perspectief kaartlegging` kost slechts € 1,30. Betaling vindt plaats via de telefoon.


 

DE HUIDIGE
SITUATIE

WAT WERKT
MEE?

VALKUILEN EN
TEGENWERKING

WAT ZOU JE
MOETEN DOEN?

WAAR LEIDT
HET TOE?