Het jaar van de Rat loopt van 25 januari 2020 t/m 11 februari 2021. Wil je weten wat dit jaar voor jou in petto heeft, dan vind je hieronder vast een voorproefje.

Wil je meer weten, selecteer dan je Chinese teken en klik daarna op "OK" onderaan de pagina. Betalen doe je met je telefoon.

 
Rat Voor Ratten biedt het jaar van de Rat bijzonder goede perspectieven. Of deze perspectieven ook werkelijkheid worden, hangt echter in grote mate af van...
Os Hun geduldige vastberadenheid en hun ijver maken dat Ossen het jaar van de Rat hoopvol tegemoet kunnen zien. Er doen zich nogal wat kansen voor...
Tijger Tijgers mogen dan een onverschrokken natuur hebben, ze zullen in het jaar van de Rat toch wat meer voorzichtigheid moeten betrachten. Als het even...
Konijn In het jaar van de Rat krijgen Konijnen met meer spanning te maken dan hen lief is. Gesteld als ze zijn op harmonie en gerief, kan dit jaar voor hen een...
Draak Voor Draken is het jaar van de Rat op beroepsmatig gebied veelbelovend, aangezien dit jaar in het teken van actie staat. Dit sluit perfect aan bij de...
Slang Slangen zitten vol met goede ideeën, en dat komt hen in het jaar van de Rat goed van pas, want dit is een jaar van innovatie. Beroepsmatig kan dit...
Paard Het jaar van de Rat is voor het Paard bepaald een moeilijk jaar te noemen. Dat heeft vooral te maken met de veranderlijkheid die het jaar van de Rat...
Geit Het jaar van de Rat is voor Geiten een veelbelovend jaar, onder voorwaarde dat ze zelf het initiatief nemen en hun innerlijke vastberadenheid gaan...
Aap Apen zijn flexibel en inventief, en dit sluit prima aan bij de dynamische aard van het jaar van de Rat. Ze hebben het de afgelopen periode niet...
Haan Het jaar van de Rat is voor Hanen geen gemakkelijk jaar. Beroepsmatig kunnen ze te maken krijgen met heel wat stress, die voortkomt uit de eisen....
Hond In beroepsmatig opzicht heeft het jaar van de Rat voor Honden veel goeds in petto, mits ze in staat en bereid zijn zichzelf meer te poneren. Dit kan...
Varken Het jaar van de Rat, gekenmerkt door vele veranderingen, kan verwarrend zijn voor Varkens. Zo kunnen Varkens in hun werk geconfronteerd worden met...