Trek de kaarten, scroll indien nodig

De kaartlegging over het gevoelsleven beantwoordt vragen op emotioneel gebied en geeft een toekomstig beeld van waaruit de situatie tot ontwikkeling komt. Op deze wijze kun je opheldering krijgen over je affectieve leven en het vervolg er van. Je kunt jezelf ook de vraag stellen of er in de nabije toekomst een nieuwe ontmoeting zal plaats vinden.

Werkwijze
Neem even rustig de tijd om je op je vraag te concentreren. Klik op vijf kaarten, en dan op 'OK' en je krijgt een uitgebreide duiding, geschreven door Anneke Guis, erkend praktijkvoerend astrologe AVN.

Deze tarotlegging kost € 1,30. Betalen doe je met je telefoon.

 
Je karakter
Het heden
Raadgever
Verwachtings-
patroon
Het
antwoord