Trek de kaarten

Concentreer je op je huidige situatie of vraag. Vraag hulp aan de engelen, vraag hen belemmeringen weg te halen en vraag hen vernieuwing te brengen in je leven. Klik dan twee kaarten aan en er worden twee engelenkaarten geopend. Klik daarna op "OK" en je krijgt een uitgebreide duiding en uitleg gecombineerd met aanroepingen waarmee jij in contact kunt blijven met de engelen.

Deze uitgebreide Engelen advieslegging kost slechts € 1,30. Betaling vindt plaats via de telefoon.

 
Belemmering
weghalen
Vernieuwing
brengen