Selecteer de antwoorden

Selecteer je antwoorden op de vragen. Klik daarna op "OK". Betalen doe je met je telefoon.
 

  1. Wat doe je bij een ruzie?
Ik blijf kalm
Ik sluit compromissen
Ik ben opvliegend
Ik voel me kwetsbaar
  2. Kom je voor jezelf op?
Ik reageer vanuit mijn gevoel
Ik blijf trouw aan mijn mening
Ik trek ten strijde
Ik ga de discussie aan
  3. Ziet iedereen altijd in wat voor stemming je bent?
Ja, ik begin meer te praten
Ja, ik ben prikkelbaar
Nee, ik blijf kalm
Nee, ik verberg mijn gevoelens
  4. Durf je je woede naar anderen te uiten?
Ik uit me nogal heftig
Ik ben dan scherp in mijn bewoording
Ik sta erboven
Ik sla dicht
  5. Als je kwaad op iemand bent, laat je dit dan zien?
Ik word dan kortaf
Ik word dan woest
Ik ben dan ongrijpbaar voor die ander
Ik word dan zeer afstandelijk
  6. Wat doe je als iemand jou iets naars aangedaan heeft, geef je deze dan nog een kans?
Ik blijf gereserveerd
Gedane zaken nemen geen keer
Praten kan altijd
Ik blijf vervolgens op mijn hoede
  7. Hoe merk jij iemands gemoedsstemming op?
Intuïtief
Invoelend
Via mijn zintuigen
Al pratende
  8. Kun je aanvoelen of iemand jou niet mag?
Direct
Nee
Ja, ik ga me rot voelen
Geleidelijk
  9. Wat vind je van mensen die een flapuit zijn?
Dat kan heel gezellig zijn
Zolang het grappig is, is het goed
Ik zie graag meer inhoud
Ik vind die mensen soms bot
10. Voel je je gemakkelijk thuis bij een ander?
Dat is dubbel of helemaal of helemaal niet
Ik heb tijd nodig om me af te stemmen op de sfeer
Ik moet altijd over een barrière heen
Ja zolang we maar wat te kletsen hebben
11. Ben je zelfverzekerd?
Soms word ik nerveus
Ja, meestal wel
Zolang ik mijn grenzen maar bewaak
Alleen als ik me echt goed voel
12. Vind je het fijn als mensen direct zijn naar jou?
Niet altijd, soms is het gepast om wat afstand te houden
Ja, als ze maar niet te emotioneel zijn
Zolang ze me maar niet emotioneel kwetsen is het goed
Ja, dan weet je waar je aan toe bent
13. Kun jij je laten troosten?
Ben daar wel enigszins te trots voor
Ja, een goed gesprek helpt altijd
Ik ben daar iets te gereserveerd voor
Voel me wel heel kwetsbaar op zo'n moment
14. Wat voor feestvierder ben jij?
Ik ben dan een gezelligheidsdier
Ik ben dan uitbundig
Ik ben dan een grote waterval van woorden
Ik geef me geheel over aan de stemming die er heerst
15. Laat je je bij feesten gaan?
Ja, ik ga kompleet los
Ja, ik geniet van alles
Ja, ik voel me met iedereen verbonden
Ja, ik maak dan met iedereen contact
Nee, ik ben daar te zelfbewust voor
Nee, ik ben daar te rationeel voor
Nee, ik ben daar te ijdel voor
Nee, ik ben daar te sensibel voor
16. Wanneer voel jij je het best?
Als ik dingen concreet kan maken
Als ik ergens voor kan gaan
Als ik me verbonden voel met mijn omgeving
Als ik iets begrijp en het uit kan leggen
17. Wanneer voel jij je het slechts?
Als ik geen passie meer kan voelen
Als er geen goed gesprek meer mogelijk is
Als er geen zekerheid meer is
Als ik geen grip heb op mijn emoties
18. Wat betekent spiritualiteit voor jou?
Iets geestelijks
De rede van de mens
Een ongrijpbaar gevoel
De concrete natuur
19. Heb je last van stemmingen?
Dat hangt van mijn omgeving af
Alleen als mensen mij in de weg zitten
Ben meestal constant
Elke dag is weer anders
20. Hoe krijg je het liefst aandacht?
Op een attente bescheiden manier
Op een uitbundige manier
Op een ludieke manier
Op een sensitieve manier
21. Hoe zie je jezelf emotioneel?
Als een warm persoon
Als een inlevend persoon
Als een luisterend persoon
Als een betrouwbaar persoon