De ascendant is het sterrenbeeld dat op het exacte moment van geboorte opkomt aan de horizon. De ascendant heeft te maken met uiterlijkheden en het voordoen en voorkomen.

Geboortedatum: - -  (dd-mm-jjjj)
Geboortetijd: :  (uu:mm)
Geboorteland:
Geboorteplaats:

Uw gegevens worden slechts tijdelijk opgeslagen, niet met anderen gedeeld en na afloop van de sessie onherroepelijk verwijderd.